Jdi na obsah Jdi na menu
 


O spolku

Něco málo o našem spolku

Od 1.ledna 2015 se náš klub změnil na spolek.

Spolek železničních modelářů Jičín funguje za podpory Městského úřadu Jičín. Spolek se scházel v prostorech na 1.ZŠ Jičín od roku 2005 do roku 2011. Od poloviny roku 2011 se nachází v nových prostorech v Lindnerově ulici, kde máme svou klubovnu.

Spolek založil a vede pan Jiří Gardoň st. a jeho syn Jiří Gardoň ml.  Členové spolku se scházejí každý týden ve čtvrtek odpoledne od 15.00 do 17.00 hod. Věk členů je od 7. do x let.

V současné době spolek navštěvuje 10 dospělých osob a 15 dětí. Společným cílem je každoročně uspořádat výstavu pro širokou veřejnost a předvést, co je na našich kolejištích nového. Pravidelně pořádáme dvě výstavy. První se koná v září během dětského festivalu Jičín - město pohádky. Návštěvníci zde mají možnost vidět klubové kolejiště, které se nachází přímo v naší klubovně. Druhou akci organizujeme v listopadu a odehrává se v naší klubovně a v obřadní síni, jež se nachází v zámku. Na letošní výstavě mohli návštěvníci vidět nejen modelová kolejiště, ale i obrazy a fotografie s tematikou skutečné železnice. V rámci výstavy probíhal i oblíbený workshop, své místo zde našla také improvizovaná prodejna železničních modelů. Klubové kolejiště ve velikosti H0 má za sebou z pohledu výstavby několik etap.

 

Tyto etapy byly přímo spojeny s prostory, ve kterých náš spolek měl možnost působit. Prvotní návrh kolejiště souvisel přímo s požadavkem na prezentace během výstav u našich spřátelených klubů v Trutnově a Pečkách, z těchto důvodů se kolejiště muselo vejít do malého nákladního vozu. Kolejiště se skládalo ze dvou dílů a jeho základní rozměry činily 140 x 600 cm. Ovládání bylo analogové.

S postupem času a získáním nových prostor pro náš spole se kolejiště rozrostlo na velikost 1,4 x 20 m, tvar má do písmene L. Toto kolejiště nepředstavuje žádný konkrétní motiv ani epochu. Nachází se na něm hlavní dvoukolejná trať s hlavním a třemi skrytými nádražími, dále regionální trať s několika stanicemi, jež je kombinovaná s velikostí H0. Dvoukolejná trať je v analogovém provedení, plně řízena moduly pro automatický režim jízdy, a to včetně provozu na nádražích. Tento systém byl zvolen po konzultacích s kolegy modeláři z Peček. Regionální trať je plně řízena a ovládána digitálním systémem od firmy Uhlenbrock. Modelový provoz mezi jednotlivými stanicemi se snažíme organizovat tak, jak je tomu ve skutečnosti. Kolejiště z hlediska digitálního provozu je rozděleno na dva díly, přičemž každý má svého výpravčího, jenž je zodpovědný

za bezpečný provoz ve svém oddíle a dále musí komunikovat s výpravčím ze druhého dílu. Oba výpravčí mají k dispozici počítač, na kterém vidí obsazení úseků, pozice výhybek a pohyby jednotlivých souprav. Ovládání vlakových souprav mají na starost jednotliví strojvedoucí. Soupravy se ovládají bezdrátovými ovladači a každý je zodpovědný za svůj vlak a musí dbát pokynů výpravčích. Na dvoukolejné trati je možné provozovat až 25 souprav současně. Další zajímavost na kolejišti představuje lanovka, která vyveze turisty až na nejvyšší bod kolejiště. Na tomto místě se nachází vyhlídka s výhledem do lomu. Atraktivních míst je zde ale více. Např. v lomu probíhá nakládka vytěženého materiálu pomocí plně funkčního nakládacího jeřábu. Odsud jsou naložené vozy expedovány do místa vykládky na druhé straně kolejiště, kde se nachází betonárka. Nedaleko lomu je pila, na které se z kulatiny přivezené z okolních lesů úzkorozchodnou železnicí řeže dřevo na míru. Dalším důležitým artiklem k převozu jsou komponenty pro montáž traktorů, vyráběné jednou z firem na našem kolejišti. Po jejich konečné montáži dochází k nakládce na plošinové vozy a následně k jejich distribuci do světa. Na hlavní rušné ulici právě došlo k dopravní nehodě a probíhá zásah jednotlivých bezpečnostních složek. Tolik asi k několika zajímavým

postřehům z našeho klubového kolejiště. Na letošní výstavě byla rovněž představena nová rozpracovaná kolejiště velikostí TT a N. Prvně jmenované, v měřítku 1:120, vzniklo z důvodu absence kolejiště, se kterým bychom se mohli zúčastnit výstav i mimo naše město. Základní rozměry byly pro snadnou přepravu stanoveny na 2 x 1,5 m. Kolejivo pochází od firmy Tillig. Kolejiště je koncipováno jako jednokolejná regionální trať se dvěma malými nádražími a podhorskou tematikou. Hlavním motivem je rozhledna, hojně navštěvovaná turisty, které přiváží osobní motorový vlak na zastávku Strání. Ze zastávky se turisté vydají

krásnou vycházkou až na samotný vrchol. V současné době je kolejiště ve zkušebním režimu. Zároveň diskutujeme o tom, jaký typ řízení zvolíme. Nabízejí se v podstatě tři varianty.

 

Analogové řízení a ovládání v plně ručním režimu, analogové, ale plně automatické

řízení s výměnou souprav ve stanicích (dle doporučení od Franty Dvořáčka) a ve dvou variantách digitálního ovládání a řízení. Druhé kolejiště, ve velikosti N, je postaveno na základové desce sestavené z tvrzeného kartonu. Při stavbě jsme chtěli vyzkoušet nové modelářské materiály a s tím spojené techniky výstavby. Kolejiště je venkovského rázu, s malým ospalým vesnickým nádražím, ze kterého odjíždějí každé ráno obyvatelé vesnice za prací do města. Čas od času přiveze manipulační vlak zásilku zboží do zdejšího skladu stavebnin. Na kolejišti je použito kolejivo firmy Fleischmann. Všechny stavby jsou sestaveny z tvrzeného papíru vyřezaného laserovou technologií. Zhotovení těchto papírových staveb je velmi zajímavé a práci zvládne i začínající modelář. K barvení staveb lze použít běžně dostupné barvy, které jsou k dostání v obyčejném papírnictví. Díky novým možnostem při stavbě jsme došli k závěru, že pokud se někdo rozhodne k vybudování nového kolejiště, může zvolit alternativu ke klasické stavbě a nebude to znamenat takovou finanční zátěž. A naše vize pro budoucnost? Jsou následující: Dokončit spoustu chybějících detailů (kupříkladu pohybující se figurky, znovu oživit car systém na klubovém kolejišti) a doinstalovat a doprogramovat chybějící funkce na digitální části kolejiště (například návěstidla a osvětlení jednotlivých nádraží). U ostatních kolejišť půjdeme cestou postupného dohotovení chybějících částí. Do všech těchto činností chceme zapojovat nejen dospělé členy, ale hlavně děti, bez kterých by naše modelářská budoucnost nemohla existovat. Ostatně, přijeďte se někdy na nás podívat!